התקבלה החלטה להחזיר את הנושא לדיון מחדש בקבינט, נמשיך לעדכן