ביום רביעי, ה-17/6/2020 התקיים מפגש של מס' תושבים משכונת גבעת טל עם ראש המועצה.

להלן עיקרי הדברים שהציג ראש המועצה:

מפגש תושבים- גבעת טל.pdf