תושבים יקרים, לרשותכם מסמך מיידע בנושא ההסעות. 

שימו לב - מסמך זה הוא במקום ההודעה שיצאה בנושא "הנפקת תעודת עליה להסעות"  בתאריך 2.8.

 

מסמך יידוע מערך היסעים.pdf