בוגרי חטיבת חצ"ב העולים לכתה י' בתש"פ ותלמידי ביה"ס דקל כוכב יאיר - יש להגיע למח' חינוך להנפקת תעודת עליה להסעות  ויש להצטיייד בתמונת פספורט

נא להגיע  בימים א' –ה'  בין השעות 9:00 -13:00 בין התאריכים 18/8 – 22/8