בהמשך להודעת בתי הספר ומסירת מועדי בחינות ומתכונות לתלמידי יא / יב תיכוני כפר סבא והוד השרון

יחולו השינויים הבאים בהסעות:  

הסעות כפר סבא והוד השרון מאי - יוני.pdf