עקב שינוי מערכות השעות  לתלמידי תיכון אביב  יחולו השינויים הבאים בזמני ההסעות:

 

עדכון הסעות רעננה.pdf