אתמול התקיים דיון חשוב ומהותי בישיבת המועצה בנושא הבקשה להעלאת ארנונה חריגה כחלק מתוכנית ההבראה של אלפי מנשה.

מצ"ב החומרים שהוצגו בישיבה 

 

בסיס לדברי פתיחה.pdf

 

תכנית הבראה- מצגת לציבור.pdf

 

תקציר מנהלים תקציב אלפי מנשה.pdf