תושבים יקרים שימו לב, 

בימים האחרונים היו מספר מקרים של דליפות גז ברחבי היישוב. בחלק מהמקרים מדובר באי סגירה של ברז הגז במטבח.

לאור הסכנה הגדולה הטמונה בדליפת גז, אתם מתבקשים לגלות עירנות גבוהה יותר בתחום זה לוודא סגירה מוחלטת של ברזי הגז במטבח וסגירת הברז הראשי במקרים של היעדרות ארוכה מהבית.