סניף משרד הפנים במועצה יקבל קהל בימי שני בשבוע במקום בימי שלישי, שעות הקבלה ללא שינוי 08:30-12:00.

שירותי משרד הפנים