דוח ביקורת שנתי לשנת 2021

דוח תלונות הציבור לשנת 2021

דוח ביקורת שנתי לשנת 2011

דוח ביקורת שנתי לשנת 2012

דוח ביקורת שנתי לשנת 2013

דוח ביקורת שנתי לשנת 2014

דוח ביקורת שנתי לשנת 2015

דוח פניות ותלונות הציבור לשנת 2015

דוח ביקורת שנתי לשנת 2016

דוח ביקורת לשנת 2018

        תגובת ראש המועצה לדוח 2018

        תמצית דוח יישום התקנות להגנת הפרטיות - אבטחת מידע

        תמצית דוח פיקוח אחר קבלן פינוי אשפה

        תמצית הממצאים - פיקוח על הבניה