• ניתן לקבל את שרותי משרד הפנים הבאים: הוצאת תיעוד פרט להוצאת ת.ז ודרכון, ועדכון פרטים  - שינוי כתובת, ספח ת.ז, רישום נולדים, תעודת לידה, תמצית רישום וכד'  מידי יום ב' מ-8:30 עד 12:00, בגזברות המועצה  09-9538215. 
  • לשירותים אחרים יש לפנות ללשכה בכפר סבא או ללשכה החדשה בראש העין ברחוב שבזי 27 . 
  • מרכז שירות ומידע ארצי 3450*
  • אתר משרד הפנים: www.moin.gov.il 
  • טפסים : www.moin.gov.il/Moin/DOC/INDEXLO.htm

 

 

שינויים בקבלת שירותים בתחנות רישום.pdf