• ניתן לקבל את שרותי משרד הפנים הבאים: הוצאת תעודת זהות, עדכון פרטים לרבות שינוי כתובת והוספת ילוד  מידי יום ב' מ-8:30 עד 12:00, בגזברות המועצה  09-9538215. 
  • לשירותים אחרים יש לפנות ללשכה בכפר סבא או ללשכה החדשה בראש העין ברחוב שבזי 27 . 
  • מרכז שירות ומידע ארצי 3450*
  • אתר משרד הפנים: www.moin.gov.il 
  • טפסים : www.moin.gov.il/Moin/DOC/INDEXLO.htm

 

 

שינויים בקבלת שירותים בתחנות רישום.pdf