לידיעתכם, לא רק בית עסק חדש טעון רשיון עסק לניהולו, אלא כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:

  • תוספת או צמצום שטח.
  • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
  • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
  • שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
  • סגירת עסק – מחייבת הודעה.

כל אלה חייבים ברשיון חדש מטעם מחלקת רישוי עסקים להמשך ניהולו של העסק ובאישורם של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק.