מ"מ מנהלת המחלקה: רונית שוהם

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538246 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:ilanits@alfe-menashe.muni.il
קבלת קהל: בתיאום מראש 

 

מזכירת המחלקה: מיטל כרמל

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538246 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:meitalc@alfe-menashe.muni.il
קבלת קהל: בימים א' עד ד' בין השעות 08:00 עד 13:30 

 

עובדת זכאות: שיפי דוויד

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538213 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:shifrad@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 08:00 עד 14:30

ביום ג' בין השעות 14:30 עד 18:30

ביום ד' בין השעות 08:00 עד 14:00

 

עובדת משפחה ופניות חדשות: עו"ס אורית מיישר

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538247 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:oritme@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהלבתיאום מראש

 

 

עובדת ילדים בסיכון, חוק נוער ואזרחים ותיקים: עו"ס שרון דהן

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538330 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:sharond@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת משפחה, גרושין וסדרי דין: עו"ס תחיה סירוטקין

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538235 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:tchiyas@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת אוכלוסיות מיוחדות וחוק סיעוד: עו"ס מרי אבשרי כהן

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538234 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:marya@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהלבתיאום מראש

 

עובדת נוער וצעירים: עו"ס שירי טמסיט

כתובת:רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538230 פקס:  09-7926-849
דואר אלקטרוני:shirit@alfe-menashe.muni.ill
קבלת קהלבתיאום מראש

צוות העובדים ותחומי אחריות

 

 • בנושא פקידת סעד לסדרי דין (גירושין) –  עו"ס, תחיה סירוטקין
 • בנושא עו"ס משפחה ופניות חדשות – עו"ס,אורית מישר
 • בנושא זכאות לקבלת שירותים חברתיים – עובדת זכאות, עליזה חברוני
 • בנושא אוכלוסיות מיוחדות וחוק סיעוד - עו"ס מרי אבשרי
 • בנושא נוער - עו"ס יעל לינקר

 

תפקידי המחלקה

תפקיד המחלקה הינו לספק שירותים חברתיים, שמטרתם לסייע לתושבי היישוב בכל הגילאים, להקל על המצוקות ולקדם את רווחתם של היחידים, המשפחות, הקבוצות והקהילה.

במחלקה ניתן טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, טיפול במשפחות והדרכת הורים. המחלקה שותפה בפרויקטים קהילתיים בתחומים שונים, כגון: נוער, גיל הרך, גמלאים ומבוגרים, תוך עבודה מערכתית ויחסי גומלין עם שאר המחלקות  ונותני השירותים ביישוב.

 

אוכלוסיות יעד ותחומי טיפול

המחלקה פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד וחוקים נוספים ומטרתה להביא לתפנית חיובית בחיי הפונה, המשפחה, הקבוצה והקהילה ולהקנות להם יכולת וכלים לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם ולצמצם את תלותם:

 • רווחת המשפחה - טיפול כוללני, במכלול הבעיות הנובעות ממשברים או מצבים אובייקטיביים של אבטלה, נכות, מחלה כרונית ועוד.
 • טיפול במשפחות עם הדרכת הורים.
 • טיפול חירום במצבים של ילדים בסיכון.
 • טיפול פרטני בקשישים ומתן חוק סיעוד, והפעלת מועדון 55+ בשיתוף המתנ"ס.
 • זכויות והטבות הניתנות לאזרחים ותיקים ע"י רשות מקומית
 • שיקום , נכויות, התפתחויות ופיגור – טיפול פרטני, מעקב וייעוץ.
 • טיפול פרטני בבני נוער במצוקה – מצבי סיכון, שימוש בסמים, סכנת נשירה,  בשיתוף קידום נוער ומרכז הנוער.
 • עבודה קהילתית – תכנון, ייזום והפעלת תכניות קהילתיות עפ"י מיפוי צרכים יישובים ממוקדים.

 

דרכי הטיפול

 • השירותים הניתנים ע"י המחלקה מחולקים לשירותי חובה ולשירותי רשות.
 • שירותי החובה מושתתים על חוקים, ואילו שירותי הרשות מבוססים על תקנותמשרד הרווחה ומדיניות היישוב.
 • שירותי הרשות מסופקים עפ"י הצרכים ובהתאם למשאבי הרשות.
 • סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו עפ"י חומרת הבעיות מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.
 • השירותים ניתנים עפ"י קריטריונים לנזקקות ומבחן ההכנסות.  חלק מהשירותים כרוך בהשתתפות כספית של המשפחות.

 

חובת השמירה על סודיות

על כל עובדי המחלקה חלה חובת סודיות בכל הנוגע למידע המגיע אליהם בתוקף תפקידם. השימוש במידע נעשה אך ורק בהסכמת הפונים עפ"י  הכללים והתקנות הקבועים בחוק.