מחובת רישוי עסקים פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים, כגון: עורכי דין, רואי חשבון וכיוצ"ב.כמו-כן, פטורים מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות,

חדרי ישיבות, בתי-ספר, גני ילדים, בתי תוכנה וכו'.ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברשיון לניהול עסק, כגון: מכירת צעצועים, חלקי חילוף חדשים לרכב,

כלי בית, כלי כתיבה וכו'.פירוט מדוייק ומלא של עסקים טעוני רישוי או פטורים מרישוי מופיע בצו רישוי עסקים.

מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים בדבר חובת ההצטיידות ברשיון עסק, לפני פתיחתו.