עפ"י חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברשיון לפתיחתו ולניהולו.

לדוגמא: מסעדות, איטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה,עוגות ומשקאות קלים,

בתי מלאכה וחרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסויימים,

כל מחסן מעל 50 מ"ר, כל חנות מעל 500 מ"ר וכו'.