זכרו: עסק טעון רישוי הפועל ללא רשיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית, לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולהטלת עונשי מאסר.

אזהרה!

כל מפעיל עסק ללא רשיון וללא בדיקה מוקדמת במחלקת רישוי עסקים אם ניתן להוציא רשיון ומהן הדרישות והתנאים להוצאתו,

מסתכן בכך כי בקשתו לרשיון עסק לא תאושר וכנגד העסק יינקטו הליכים מנהליים ומשפטיים עד כדי הוצאת צו סגירה.