על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לספטמבר 2015
פרמטר נתון
מספר תושבים בגילאי 0-5 787
מספר תושבים בגילאי 6-12 1267
מספר תושבים בגילאי 13-17 749
מספר תושבים בגילאי 18-21 445
מספר תושבים בגילאי 22-39 1815
מספר תושבים בגילאי 40-60 2234
מספר תושבים בגילאי 60  ומעלה 1075
סה"כ תושבים רשומים  8372
מספר הזכרים 4205
מספר הנקבות  4167
מספר התושבים הנשואים 3557
מספר התושבים הגרושים  498
מספר העולים 764