תחומי אחריות

 • אחריות ליישום חוק לימוד חובה
 • (תכנון מוסדות חינוך- בינוי ותחזוקה, רישום תלמידים מגיל 3 ושיבוצם, מתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים)
 • סיוע בגיבוש מדיניות המועצה בנושאי חינוך -  ויישומה
 • ייזום של תכניות חינוכיות – והובלתן
 • פיתוח צוותי החינוך
 • מתן מענה לבעלי צרכים מיוחדים
 • מתן כל סוגי השירותים הקשורים לחינוך לתושבי אלפי-מנשה
 • הערכות לחירום

 

חזון

כל אחד יכול ללמוד ולהצליח , אמירה זו עומדת בבסיס החזון היישובי של קברניטי הישוב. מערכת החינוך בישוב תספק את התנאים ללמוד ולהצליח לכל תלמיד ותלמידה בהתאם ליכולתם וכישוריהם.
הפרט נתפס כאדם שלם בעל מגוון צרכים בתחומים שונים ומגוונים הקשורים זה בזה על כן החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי משולבים למערכת חינוכית אחת כוללת ומחייבת.

 

מדיניות

מדיניות החינוך והקהילה באלפי מנשה מכוונת ליצירת תהליכים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים, המשפרים ומקדמים את הפרט והקהילה באלפי מנשה, למיצוי עצמי מיטבי, תוך פיתוח קהילה בכלל ופיתוח רגשות שייכות ומעורבות בקהילה בפרט.
המדיניות החינוכית נקבעת על ידי ההנהגה החינוכית היישובית, ראש הרשות מר חסדאי אליעזר שותף לקביעתה והובלתה.

 

מטרות על

העצמה פרטנית ומיצוי מירבי של הפוטנציאל האישי של כל הילדים והנוער באלפי מנשה ברמה הלימודית, הרגשית, החברתית והערכית.
פיתוח קהילה משכילה, ערכית, מעורבת, תורמת, מתנדבת ומלוכדת.

 

עקרונות הפעולה

בעשייה החינוכית והקהילתית באלפי מנשה מושם דגש על העקרונות הבאים: 
מערכתיות, שילוב ושת"פ ברמת התכנון, הביצוע והבקרה, בין גורמי החינוךוהקהילה ביישוב ומחוצה לו.
שמירה על רצף חינוכי במהלך כל שנות הלימוד והפעילות של הילדים והנוער, במסגרות החינוכיות הפורמאליות והבלתי פורמאליות, ועד גיוסם לצה"ל.
ראיית המסגרות החינוכיות ביישוב כמוקד וציר לעשייה החינוכית והקהילתית.


דרכי פעולה

תפיסת העבודה הנה מניעתית, תוך איתור מוקדם ככל האפשר של נקודות חוזק וחסך אצל הילד/נער/ה ומתן מענה מערכתי, העונה לצרכיו.
אורח החיים המכתיב את עבודתנו החינוכית הוא "הרא"ל למיטביות, ערכיות ומוגנות במסגרות חינוך", בתאום ושיתוף מלא של מסגרות בוקר ואחר הצהריים.  

 

תוצרים

מטרות אורח חיים זה הן:

 •  לפתח אקלים חברתי נעים, דוחה אלימות הצקה ובעיות משמעת, המאפשר תחושת בטחון, תקשורת מורה – תלמיד, מעורבות תלמידים והורים בעשייה החינוכית, אוירה נעימה ולמידה משמעותית.
 • לפתח מנהיגות יישומית שמתחנכת על ערכים של מעורבות, אחריות חברתית ותרומה לקהילה, במטרה לקדם אחריות, מעורבות ויוזמות אישיות וקהילתיות, למען היישוב ואוכלוסייתו.
 • לפתח מוטיבציה פנימית המחוזקת בתחושת הצלחה ומסוגלות אישית של תלמידים, מורים והורים, ומחויבות הצוותים החינוכיים להצלחת תלמידיהם ושיפור הישגיהם.
 • ההורים מהווים שותפי אחריות משמעותיים בגיבוש המדיניות החינוכית ויישומה ואנו מעודדים קשר פתוח, בונה ומקדם.
 • הקהילה שותפה בגיבוש המדיניות היישובית ומהווה משאב משמעותי ביישומה. (עקרון ההון האנושי)
 • העשייה החינוכית מלווה בתהליכי מדידה ובקרה עקביים ושיטתיים, הכוללים איסוף נתונים מתמיד, ניתוחו, הסקת מסקנות והפקת לקחים להמשך תוכנית העבודה.