מועצת הרשות פועלת באמצעות ועדות. בכל רשות מקומית פועלות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. החוק קובע, במפורש או במשתמע, את חובת הקמתן של ועדות מסוימות (ועדת ביטחון, ועדת הנחות, ועדת מכרזים וכיוצ"ב). כל יתר הועדות הן בגדר רשות. הועדות הללו מאפשרות לנווט את נושא עיסוקן באמצעות גוף דמוקרטי-פוליטי המתמחה בתחום מסוים.


להורדת קובץ רשימת הרכבי הוועדות לחצו כאן