בעלי תפקידים 

מנהלת המחלקה מהנדסת המועצה: גיתית לסר

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:  09-9538208 
פקס:  09-7926379 
דואר אלקטרוני: gititl@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתאום עם מזכירת המחלקה

מזכירת רישוי בניה:  אורמוביץ יהודית 

טלפון:  09-9538209  

פקס:  09-7926379
דואר אלקטרוני:  yehodito@alfe-menashe.muni.il

 

 

 

ימי  קבלת קהל 


ימי קבלת קהל החל מינואר 2019:
ימי ב' ו-ה' בשעות 8:30 – 12:30
יום ג'  בשעות: 16:00 – 18:00

מענה טלפוני במחלקה:
בימי קבלת קהל לא ינתן מענה טלפוני
בימים א' ג' ד' ימים ללא קבלת קהל יינתן מענה טלפוני בין 8:30 – 12:30
 

כללי 

מחלקת הנדסה מספקת שירותי תכנון, פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח וזאת על מנת לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח והבניה באלפי מנשה. 
תחום התכנון וההנדסה ביישוב אמון על קידום פעילות התכנון, הפיתוח והבנייה הפרטית והציבורית - פעילות הכוללת מעורבות בתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.
מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בנין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.  

 

תחומי פעילות ואחריות 

 

טפסים