בעלי תפקידים 

מנהלת המחלקה מהנדסת המועצה: גתית לסר-סיוון

כתובת: גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:  09-9538208 
פקס:  09-7926379 
דואר אלקטרוני: gititl@alfe-menashe.muni.il

קבלת קהל: בתאום עם מזכירת המחלקה

מזכירת רישוי בניה:  אורמוביץ יהודית 

טלפון:  09-9538209  

פקס:  09-7926379
דואר אלקטרוני:  yehodito@alfe-menashe.muni.il

 

 

פיקוח בניה: ניר וקנין

טלפון: 09-9538228

דואר אלקטרוני: nirv@alfe-menshe.muni.il

ימי  קבלת קהל בסגר III

לא תתקיים קבל קהל בימי הסגר
ימי קבלת קהל החל מינואר 2019:
ימי ב' ו-ה' בשעות 8:30 – 12:30
יום ג'  בשעות: 16:00 – 18:00


מענה טלפוני במחלקה ע"י יהודית בטל. מס' 09-9538209 
בימי קבלת קהל לא ינתן מענה טלפוני
בימים א' ג' ד' ימים ללא קבלת קהל יינתן מענה טלפוני בין 8:30 – 12:30

א', ד' בין השעות 12:30 עד 15:30

ב' ו-ה' בין השעות 9:30 עד 12:30

 

ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה גם באמצעות מייל:

יהודית אורומוביץ yehodito@44851.co.il

מהנדסת המועצה - גיתית לסר gititl@44851.co.il

בודק תכניות - ישראל שטיין israels@44851.co.il

פיקוח בניה - ניר וקנין nirv@44851.co.il

הגעה במקרים מיוחדים בלבד ובתיאום עם מזכירת המחלקה: יהודית אורומוביץ 09-9538209

 

כללי 

מחלקת הנדסה מספקת שירותי תכנון, פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח וזאת על מנת לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח והבניה באלפי מנשה. 
תחום התכנון וההנדסה ביישוב אמון על קידום פעילות התכנון, הפיתוח והבנייה הפרטית והציבורית - פעילות הכוללת מעורבות בתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית.
מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בנין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.  

 

תחומי פעילות ואחריות 

 

טפסים