יו"ר החברה: שי רוזנצוויג

כתובת החברה: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851.

טלפון נייד: 054-4564112

דואר אלקטרוני: shy.rosenzweig@outlook.com

קבלת קהל: בתיאום מראש

 

מנהלת חשבונות: רעיה עשת

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851

טלפון:09-9538207

פקס:  09-7947460

דואר אלקטרוני:Rayae@alfe-menashe.muni.il 

קבלת קהל:בתיאום מראש

 

כללי

החברה החלה את פעילותה באפריל 1985. שנים רבות הייתה החברה ללא פעילות עסקית יזומה. בעלת המניות שלהחברה הינה המועצה המקומית אלפי מנשה. החברה הכלכלית עוסקת בייזום ובפיתוח שירותים מוניציפאליים ,פיתוח של נכסי הרשות ופיתוח אורבאני, וכן יכולה לעסוק בכל פעילות אשר תטיל עליה הרשות המקומית.החברה הכלכלית של אלפי מנשה מתפקדת כזרוע הביצועית של מדיניות המועצה וכידה הארוכה החל מייזום הפרויקטים, תכנונם, הקמתם וניהולם השוטף.

החברה הכלכלית משמשת כגוף האחראי למימוש הפרויקטים באלפי מנשה, בכל תחומי החיים: חינוך, תשתיות כבישים ומדרכות, שיקום רחובות, תאורה, אזורי תעסוקה, תרבות ועוד.החברה הכלכלית גיבשה' בשיתוף עם ראש המועצה, תוכנית עבודה רב שנתית חדשה שמטרתה: פיתוח היישוב, ניצול משאבים והעלאת איכות החיים. תוכנית זו מתמקדת באיתור וייזום פרויקטים מייצרי הכנסה, פיתוח היישוב מבחינה כלכלית- עסקית בתחומי הבנייה, התעשייה וקידום איכות החיים.

התוכנית שהוצגה תמנף את אלפי מנשה ותעצים את איכויות היישוב הנמצא במיקום גיאוגרפי מרכזי. תוכניות הפיתוח נעשות מתוך חשיבה ארוכת טווח, לפיה יש ליצור מקורות הכנסה ותעסוקה מקומיים, דבר שימזער את התלות במשרדי הממשלה ובמקורות הכנסה חיצוניים, יגדיל את מקורות המועצה ויבסס את איכות החיים ביישוב.

 

מטרות החברה

 • לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום המועצה.
 • ליזום, לפתח, לבנות,ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי המועצה, לרבות פרויקטים בתחומי בנייה, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
 • לפתח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.
 • לבצע פעולות שמירה, אבטחה ,בטחון וניקיון בתחום המועצה.

 

דירקטוריון החברה

 • שלמה קטן - יו"ר החברה הכלכלית אלפי מנשה בע"מ.
 • שי רוזנצוויג- מ"מ יו"ר החברה הכלכלית.
 • משה אופיר - חבר מועצה/ חבר.
 • יעקב אוחיון – מנכ"ל המועצה/ חבר.
 • יובל אבנד- מהנדס הרשות/חבר
 • פרי אדרי עראמי- מנהלת מח' חינוך/ חברה.
 • נאווה בריט בן דוד- נציגת הציבור /חברה.
 • עו"ד איתני אהרוני- נציג הציבור/חבר.
 • צורי לגזיאל – נציג הציבור/ משקיף .
 • יניב ארד– נציג הציבור/ משקיף. 
 • אילן דולב- גזבר החברה.
 • עו"ד ברוך חייקין – יועץ משפטי.
 • רו"ח הר נוי בניטה- רואה חשבון.