אילן דולב

גזבר: אילן דולב

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון: 09-9538202 פקס: 09-7947460
דואר אלקטרוניiland@alfe-menashe.muni.il
קבלת קהל: בתיאום מראש 

 

הנהלת חשבונות ושכר

 

מנהלת חשבונות: מירב אימלפרב

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538207 פקס:  09-7947460
דואר אלקטרוני:meravh@alfe-menashe.muni.il 
קבלת קהל: בתיאום מראש

 

מזכירת המחלקה: שפי שרון

כתובת: רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:09-9538248 פקס:  09-7947460
דואר אלקטרוני:shefis@alfe-menashe.muni.il 
קבלת קהל: בתיאום מראש

גביה וארנונה 

 

קבלת קהל: ימים ב' ד' ה' בין השעות 8:30 עד 12:00  וביום ג'  אחה"צ  16:00 עד 18:00 .

מענה טלפוני: ימים א'-ה'  בין  13:00 ל 15:00.

 

טל טסמה - 09-9538215

ורד דואני - 09-9538206

או במייל:

טל טסמה talt@44851.co.il

ורד דואני veredd@44851.co.il

 

 

 

שם:   טל טסמה

כתובת:   רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:   09-9538215 פקס: 09-7947460
דואר אלקטרוני: talt@alfe-menashe.muni.il
 

 

 

שם: ורד דואני

כתובת:   רח' גלבוע 116 אלפי מנשה 44851
טלפון:   09-9538206 פקס: 09-7947460
דואר אלקטרוני: veredd@alfe-menashe.muni.il

 

מידע נוסף

 

טפסים