המועצה הדתית שוקדת על פיתוחם, שיפוצם ושיפור חזותם של בתי הכנסת ביישוב.