דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על 107
107
. 
\
 
 
--------------------------------

חוקי עזר עירוניים

  רשימת חוקי עזר לאלפי מנשה
  אגרת תעודת אישור - חוק עזר לאלפי מנשה (בדבר אגרת תעודת אישור ), התשמו-1986
  אספקת מים - חוק עזר לאלפי מנשה (אספקת מים), התשמו – 1986
  בעלי חיים - חוק עזר לאלפי מנשה (פיקוח כלבים),התשמ"ו-1986
  החזקת מקלטים- חוק עזר לאלפי מנשה (החזקת מקלטים),התשמ"ו-1986
  הצמדה למדד - חוק עזר לאלפי מנשה (הצמדה למדד),התשמ"ו- 1986
  חניה - חוק עזר לאלפי מנשה (העמדת רכב וחנייתו) התשנ"א –1991
  מודעות ושלטים - חוק עזר לאלפי מנשה (מודעות ושלטים),התשמ"ט– 1989
  מבנה מסוכן - חוק עזר (מבנים מסוכנים) התשס"א - 2001
  פיקוח על הבשר ומוצריו - חוק עזר לאלפי מנשה (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התשנ"א-1991
  פתיחת בתי עסק וסגירתם - חוק עזר לאלפי מנשה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשע"א-2010
  רוכלים - חוק עזר לאלפי מנשה (רוכלים),התשמ"ה – 1985
  רחצה בבריכות שחייה - חוק עזר לאלפי מנשה (רחצה בבריכות שחיה), התשנ"א – 1991
  חוק עזר למועצה מקומית אלפי מנשה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)התשמ"ו- 1986
  תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה - חוק עזר לאלפי מנשה (תורן אזורי לאנטנות טלויזיה), התשנ"ד – 1993
  תיקון חוקי העזר - חוקי עזר לאלפי מנשה (תיקון חוקי העזר),התשנ"ב – 1992
  הארכת תוקף חוקי עזר לאלפי מנשה
  חוק עזר לאלפי מנשה (סלילת רחובות)התשע"ג-2013
  חוק עזר לאלפי מנשה (סלילת רחובות)(תיקון), התשע"ז - 2017
  חוק עזר לאלפי מנשה (תיעול)התשע"ג-2013
  חוק עזר לאלפי מנשה(תיעול)(תיקון) תשע"ו- 2016
  חוק עזר לאלפי מנשה (שטחים ציבוריים פתוחים)התשע"ג-2013
  חוק עזר לאלפי מנשה (שטחים ציבוריים פתוחים)(תיקון)תשע"ו-2016
  ביוב - חוק עזר לאלפי מנשה (היטל ואגרת ביוב) , התשע"ב- 2011
  הארכת תוקף חוקי עזר לאלפי מנשה סלילת רחובות, היטל ואגרת ביוב, שטחים ציבוריים פתוחים ותיעול
  הארכת תוקף חוק עזר לאלפי מנשה (היטל ואגרת ביוב(תיקון), התשע"ב- 2011
  מבנה ציבור - חוק עזר לאלפי מנשה (אגרת מבנה ציבור), התשנ"ט-1999
  מבנה ציבור - חוק עזר לאלפי מנשה (אגרת מבנה ציבור)(תיקון), התש"ס -2000
  מניעת רעש - חוק עזר לאלפי מנשה (מניעת רעש), התשנ"ג- 1993
  חוק עזר למועצה המקומית אלפי מנשה (מניעת רעש), התשמ"ו- 1986
  שמירה - חוק עזר לאלפי מנשה (שירותי שמירה) התשנ"ג – 1993
  שמירה - חוק עזר לאלפי מנשה (שירותי שמירה) (תיקון), התשנ"ח – 1998
  שמירה - חוק עזר לאלפי מנשה (שירותי שמירה) (תיקון), התשס"ב – 2002
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד